A. Jackson

护照

名字
艾米
姓氏
杰克逊
国籍
澳大利亚
出生日期
8 九月 1987
年龄
33
出生国家
澳大利亚
位置
中场
Amy  Jackson

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2020/2021 墨尔本胜利 W联赛 1206 14 13 1 4 1 1 5 0 0
2019/2020 墨尔本胜利 W联赛 797 12 9 3 3 4 3 1 0 0
2018/2019 墨尔本城 W联赛 234 7 2 5 0 6 0 2 0 0
2017/2018 墨尔本城 W联赛 478 10 5 5 1 9 0 2 0 0
2016/2017 墨尔本城 W联赛 706 12 8 4 4 5 1 0 0 0
2015/2016 墨尔本城 W联赛 1027 14 11 3 3 3 0 0 0 0
2014/2015 墨尔本胜利 W联赛 1093 12 12 0 2 0 5 4 0 0
2012/2013 墨尔本胜利 W联赛 1088 13 12 1 5 1 2 1 0 0
2011/2012 墨尔本胜利 W联赛 955 11 11 0 3 0 1 1 0 0
2010/2011 墨尔本胜利 W联赛 979 11 11 0 1 0 1 0 0 0
Total 8563 116 94 22 26 29 14 16 0 0

奖杯

国内球会赛事
W联赛 优胜者 5x 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014
亚军 1x 2012/2013

墨尔本胜利 球员列表

18+ GambleAware